Turismkonsumtion

Turismen är en ständigt ökande sektor vilket påverkar en stor del av de olika branscherna i Sverige positivt. Då turismen sker i hela Sverige är den en viktig del i den regionala tillväxten men även för sysselsättningen. Man spår att det globala resandet varje år kommer öka med någonstans omkring tre procent. Detta vill Sverige gärna ta del av och få fler turister hit. Man jobbar exempelvis med att få mer besökare från Kina att vilja komma till Sverige på olika sätt. Fortfarande är det storstäderna som lockar flest besökare men turism till natur- och kulturtillgångar runtom i hela landet ökar. Detta kommer dock att bli en utmaning för Sverige då vi har en tuff klimatpolitik, samtidigt som vi är ett land med stora avstånd vilket kräver klimatsmarta transportlösningar. Det gäller att växa hållbart och med de ökade intäkterna från turismen är det fullt möjligt.

En ständigt ökande turismkonsumtion

År 2017 var ett starkt turistår för Sverige på fler sätt än det att antalet besökare ökade. Med de allt fler turisterna ökade även turismkonsumtionen med närmare 22 miljarder kronor och uppgick till 317 miljarder kronor. År 2000 spenderades 150 miljarder kronor av turister, det har alltså skett en ökning på 167 miljarder sedan dess vilket motsvarar en genomsnittlig ökning på 4,5 procent. Det mesta av dessa 317 miljarder kronor kommer ifrån svenska turister men de utländska besökarnas konsumtion ökar samtidigt mycket och står för drygt 42 procent av dessa 317 miljarder. Under år 2017 ökade de utländska besökarnas konsumtion med 11 procent. År 2000 stod de utländska besökarna för 27 procent av den totala turismkonsumtionen. De utländska besökarna spenderar alltså allt mer pengar på sin resa i Sverige för varje år som går vilket enbart är positivt för Sverige.

Var spenderas alla dessa pengar?

Det turister saknar är ett boende och det blir då ganska glasklart att den utgiftsposten kommer vara stor. Den, tillsammans med restaurang, står för cirka 33 procent av de totala turismutgifterna vilket blir strax under 105 miljarder kronor. Cirka 30 procent av de totala turismutgifterna spenderas på varuhandel med shopping och inköp av livsmedel. Dessa 30 procent är i kronor 95 miljarder. Varuhandelns intäkter från turismen fortsätter också att öka och ökade år 2017 med 11 procent. En post där det spenderas mycket pengar på är en given utgiftspost, nämligen resor och transporter. Här spenderades 67,5 miljarder, motsvarande 21,3 procent av de totala turismutgifterna på allt från tågbiljetter, flygbiljetter, hyrbilar, taxi med mera. Den minsta utgiftsposten var konsumtionen av kultur och övriga tjänster som hade en omsättning på cirka 24 miljarder kronor vilket motsvarar 8 procent. Av de cirka 134 miljarder kronor som spenderas av utländska besökare under 2017 spenderades den största delen på varuinköp såsom shopping, dryck och livsmedel. Den stod för 47 procent av dessa 134 miljarder. Den näst största utgiftsposten var restaurangbesök vilket stod för 18 procent av den utländska turismkonsumtionen. Dessa utgiftsposter har varit relativt lika i förhållande till varandra genom åren och det för antas att det kommer fortsätta vara så.


Var spenderas alla dessa pengar?