Turism i Sverige

Sverige har haft en stark turism i många år med en liten ökande trend för varje år som gått. Så blev även fallet år 2017 då turismen det året ökade med 2 procent och totalt blev det 63 miljoner övernattningar i Sverige. De 2 procenten representerade en ökning på 1,2 miljoner övernattningar och utländska gäster stod för 650 000 av dessa gästnätter, alltså lite mer än hälften, 53 procent. Det som dock märkts tydligt är att marknaden ändrats sakta men säkert. De långväga turisterna blir allt fler medans turismen från våra grannländer har minskat. De flesta turisterna till Sverige är dock fortfarande ifrån Tyskland och Norge.

USA och Kina allt större del av turismen

På åtta år har gästnätterna från USA ökat med 93 procent. Förra året ökade de med hela 44 procent. Ökningen av gästnätter från Kina på åtta år har samtidigt varit närmare 230 procent och 14 procent år 2017. De amerikanska turisterna stod alltså för den största ökningen av utländska turister år 2017.  Anledningen till detta kan ha att göra med att den amerikanska dollarn varit ovanligt stark vilket gjort att Sverige blev en prisvärd semester. Den ökade flygkapaciteten mellan Kina och Stockholm har bidragit till den gynnsamma utvecklingen med den stora ökningen av kinesiska turister.

Turism fördelat per region

För regionerna var det en blandad utveckling under 2017. De stora turistregionerna Stockholm och Västra Götalands län såg en uppgång men den starkaste uppgången stod Västmanland för där antalet gästnätter ökade med 23 procent under 2017. I Stockholm skedde 14 056 246 övernattningar vilket ligger på en överlägsen förstaplats före Västra Götaland på 9 994 243 övernattningar. Skåne hamnade på en tredjeplats med 5 855 285 övernattningar, Dalarna hade 5 009 775 övernattningar och Jämtland hade 3 047 851 övernattningar. Dessa fem regioner är alltså de som lockar allra mest turister. Andra regioner där man har över en miljon övernattningar är Kalmar med drygt 2,9 miljoner övernattningar, Halland med 2,6 miljoner övernattningar, Norrbotten med 2,4 miljoner övernattningar, Värmland med 2,2 miljoner övernattningar, Västerbotten med 1,8 miljoner övernattningar, Jönköping och Östergötland med 1,7 miljoner övernattningar vardera, Örebro med 1,3 miljoner övernattningar och Uppsala, Södermanland, Gävleborg och Västernorrland med cirka 1,1 miljon övernattningar vardera. Västmanland var den region som stod för den högsta procentuella ökningen med 23 procent. Här ökade antalet övernattningar från cirka 715 000 år 2016 till närmare 880 000 övernattningar ett år senare. Några orsaker till det är etableringen av destinationshotellet The Steam Hotel i Västerås men även att man bedrivit ett framgångsrikt arbete med att försöka locka större möten till regionen och främst då till Västerås. De tre regionerna som är kvar, Gotland, Kronoberg och Blekinge, såg en varierande utveckling. Alla dessa tre regioner hade strax under en miljon övernattningar år 2017. Gotland såg en ganska kraftig nedgång med -5.1 procent och gick från att ha cirka 1,03 miljoner övernattningar år 2016 till drygt 980 000 övernattningar år 2017. I Kronoberg var det precis tvärtom, här skedde en uppgång med 6 procent och i Blekinge var det i princip detsamma som året innan med en uppgång på 0,1 procent.

Turism fördelat per region